Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2014

warmup
17:34
warmup
17:34
warmup
17:33
warmup
17:33

June 10 2014

warmup
20:13
8529 d34b
Reposted fromcalifornia-love california-love viamonik monik
warmup
20:12
Lace ❤️
warmup
20:12
8980 748c
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach
warmup
20:12
5132 272c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamowieelo mowieelo
20:12
warmup
20:12
6957 a803
Reposted fromcalifornia-love california-love viamonik monik
warmup
20:11
8754 7a99
20:11
4044 ecaa
Reposted fromedenpath edenpath vialuiz luiz
warmup
20:11
warmup
20:11
Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie mów hop. Zobacz najpierw, w co wskoczyłeś.
— Julian Tuwim
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawerterowska werterowska
warmup
20:11
1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamaua maua
warmup
20:11
Once upon a wildflower | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viadidlirnik didlirnik
warmup
20:10
8985 bab9
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale
warmup
20:09

Tak bardzo chcę niezwyczajnie, niebanalnie, móc zwariować, nie kontrolować się...

— Totentanz
Reposted fromadriannak adriannak viakarna karna
warmup
20:09
7018 9377
Reposted fromdontbemad dontbemad viaiamnotarobot iamnotarobot
warmup
20:05
Pewne rzeczy doceniamy, gdy zaczyna nam ich brakować
— a raczej pewnych ludzi.
Reposted byjeszczeniewaniliowaaresmorseolololojuszkaomg-archyszeptywmrokumietowepaznokciehidenFlyzabawbetoniecheekyleprechaundreams-come-trueniebieskieoczydreams-come-trueniewychamowaneecytatybookartladybiiirdsmutnazupabegformoremusicianmorning-rosecoldwater1996halfinlovemartullahidenFlyeeriaNatalcynkaniezwyklezwyczajniecherrytomorrowmisiaqurszulllaTuptolbanshearosraroepiccrapingyourmindnieuciekajwersjakieszonkowaxforeveryoungxperdido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl